08 Mar 2016

Detta är frågan du bör ställa på varje dejt!

Är du äldst, yngst eller ensambarn? En persons plats i syskonskaran

08 Mar 2016

syskonÄr du äldst, yngst eller ensambarn? En persons plats i syskonskaran kan hjälpa dig att se ifall ni passar ihop och hur ert förhållande kommer att se ut.

Så skriver den brittiska psykologen Linda Blair i sin omtalade bok Birth order. Hon hävdar att det inte bara har att göra med personlighet ifall två personer kan få ett lyckat förhållande. Som barn har vi blivit uppfostrade på olika sätt, beroende på vilken syskonplacering vi har. De egenskaper vi utvecklar genom detta följer med oss livet ut och påverkar oss i relationer. Vi listar de typiska egenskaper olika syskon brukar ha och hur detta kan påverka kärlekslivet!

Äldsta barnet
Som den förstfödda har du i ung ålder fått ta mer ansvar hemma. Du har blivit uppfostrad att ta kontroll över situationer och att hålla reda på dina yngre syskon. Som ett resultat av detta kan ett kontrollbehov ha utvecklats. Andra typiska egenskaper för det äldsta syskonet är att de är ansvarstagande, ambitiösa och pålitliga. De brukar även vara mer dominanta.

Mellanbarnet
Som mellanbarn är du en van förhandlare. Du är van att samarbeta med både ditt äldre och ditt yngre syskon och detta har medfört att du har blivit social, flexibel och en god lyssnare. I boken The secret power of the middle children skriver Dr Salmon och Katrin Schumann att mellanbarn ofta är mer öppensinnade när det gäller sex. De är mindre dömande och är mer villiga till att prova på nya saker.

..mellanbarn är ofta mer öppensinnade när det gäller sex.

Yngsta barnet
Som yngst i syskonskaran har du under din uppväxt troligtvis känt behovet av att tävla mot dina äldre syskon. För att sticka ut brukar därmed det yngsta syskonet bli en social charmör som gillar att ta risker. Dessa egenskaper kan kännas igen hos personer som är otrogna mot sina partners men samtidigt kan dessa egenskaper även vara anledningen till att vissa personer vågar ta första steget i en relation. Yngsta syskonet kan därför tänkas vara den som vågar fria till sin partner.

Enda barnet
Som ensambarn har du troligtvis aldrig behövt tävla mot någon för att få dina föräldrars uppmärksamhet. Ensambarn tenderar därför att vara mer självsäkra än andra och eftersom de har lärt sig att klara sig själva har de heller inga problem med att vara utan en partner. Ytterligare en typisk egenskap hos ensambarn brukar vara att de är mogna.

Vem i syskonskaran bör jag dejta?

Äldst + yngst
Den välorganiserade och dominanta äldre syskonet passar bra ihop med en person som är yngst i syskonskaran. Det äldre syskonet blir oftast attraherad av en partner som är mer äventyrlig än sig själv. En person som har vuxit upp som yngst i familjen är van vid att känna sig omhändertagen och därför är äldst + yngst en utmärkt kombination.

Ensambarn + äldstpar
Eftersom ensambarns egenskaper påminner om det äldsta syskonets kan detta riskera att bli en relation där ni tävlar mot varandra. Dessutom är ni båda dominanta och vana vid att bestämma, vilket kan ge upphov till bråk.

Mellanbarn + äldst
Som mellanbarn är du van att kompromissa. I en relation med en person som är en dominant älstabarn kan dock mellanbarnets behov komma i skymundan och mellanbarnet kan känna sig överkörd av sin partner. En bättre matchning är istället yngst + mellanbarn.

Yngst + yngst
Detta kan leda till ett förhållande fyllt av äventyr och kreativitet. Men risken är stor att de egenskaper som personer har som är yngst i syskonskaran kommer att leda till en kaotisk relation då ingen tar ansvar.

Givetvis finns det undantag och detta behöver nödvändigtvis inte stämma överens på den du dejtar. Men visst är det lite roligt att ha i åtanke i vår jakt på vår stora kärlek?

 

E. Einarsson

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment